Ιανουάριος 2019 - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Θεσσαλονίκη

Ιανουάριος 2019 - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Θεσσαλονίκη

Κοπή Πίτας Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος 

Διοργάνωση: Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος

Φωτογραφικό Υλικό Εδώ